info
  • prisijunkite ir matysite :)

Regėjimas

Biblijoje regėjimas arba vizija yra antgamtinė vizuali patirtis, kurią Dievas suteikia žmonėms (dažniausiai pranašams): Dievas žmonėms ką nors rodo bei perduoda žinią. Dažnai tai būna apreiškimas to, kas įvyks ateityje.

Terminologija

Hebrajų kalba turi įvairius žodžius „vizijai“ nusakyti. Svarbiausi ...

Kviečiame prisijungti!

Prisijungę nemokamai galėsite:

  • skaityti daugiau Biblijos vertimų
  • žymėtis jums svarbias Biblijos eilutes skirtingomis spalvomis
  • užsirašyti savo įžvalgas ar iškilusius klausimus pastabų skiltyje
  • žvilgtelėti į kai kuriuos Biblijos įvado straipsnius

Prenumeratoje (įsigykite www.BiblijaTau.lt) papildomai:

  • audio Naujasis Testamentas (Android ir iOS programėlėje Bible for you) 
  • keturių evangelijų pažodinis (interlinijinis) vertimas
  • skaitantiems originalą – Nestle-Aland 28 redakcijos Naujasis Testamentas
  • visi įvado į Bibliją ir Biblijos žinyno straipsniai
  • galimybė naršyklėje kopijuoti Šventojo Rašto tekstą asmeniniams tikslams