info
  • Tik prenumeratoje

Pranašas Naujajame Testamente

Ankstyvojoje krikščionybėje pranašas buvo tas, kuris žinią, gautą iš Dievo Tėvo, Jėzaus Kristaus ar Šventosios Dvasios, perduodavo ją kitiems.

Jonas Krikštytojas

Pirmasis Naujajame Testamente aprašytas pranašas yra Jonas Krikštytojas. Apie savo pašaukimą jis ...

Kviečiame prisijungti!

Prisijungę nemokamai galėsite:

  • skaityti daugiau Biblijos vertimų
  • žymėtis jums svarbias Biblijos eilutes skirtingomis spalvomis
  • užsirašyti savo įžvalgas ar iškilusius klausimus pastabų skiltyje
  • žvilgtelėti į kai kuriuos Biblijos įvado straipsnius

Prenumeratoje (įsigykite www.BiblijaTau.lt) papildomai:

  • audio Naujasis Testamentas (Android ir iOS programėlėje Bible for you) 
  • keturių evangelijų pažodinis (interlinijinis) vertimas
  • skaitantiems originalą – Nestle-Aland 28 redakcijos Naujasis Testamentas
  • visi įvado į Bibliją ir Biblijos žinyno straipsniai
  • galimybė naršyklėje kopijuoti Šventojo Rašto tekstą asmeniniams tikslams