Biblija, arba Šventasis Raštas. Senąjį Testamentą iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų vertė Antanas Rubšys. Naująjį Testamentą iš graikų kalbos vertė Česlovas Kavaliauskas. Redakcinė komisija: Vaclovas Aliulis, Albertas Latužis, Danielius Oželis, Petras Kimbrys. Atspausdintą Bibliją galite įsigyti www.BiblijaTau.lt/